Loading...
GemeenskapProjekte2019-03-11T09:22:17+00:00

Ons Staan Saam

Getrou aan sy visie het die gemeente oor die afgelope 50 jaar daarin geslaag om ‘n dinamiese en groeiende tuiste te wees deur Christus se lig te laat skyn in ‘n gebroke wêreld. As bewys hiervan het die gemeente deur Jesus se liefde, die volgende projekte binne, asook buite die gemeentegrense geloods en is steeds besig met sommige van hierdie projekte.

Broodjieprojek

Broodjieprojek waarby verskeie spanne gedurende die eerste helfte van die   jaar toebroodjies voorsien aan Joshua Naude Laerskool.

Vrydagkombuis

Die Woel en Wakker span van die gemeente, maak die volgende lekkernye op
bestelling: Vetkoek/kerrie maalvleis,gewone vetkoek,Jafels/Hoender Myo, Jafels/
kerrie maalvleis, Kerrie/rys en poeding.
Bogenoemde is beskikbaar op die laaste of eerste Vrydag van elke maand. Verwys na die JAARPROGRAM of skakel die Kerkkantoor vir meer inligting.

Koskasprojek

Koskasprojek waar gemeentelede geleentheid gebied word om op die eerste Sondag van elke maand ‘n bydrae in die vorm van nie-bederfbare voedsel tot die koskas te maak. Van hierdie voedsel word aan behoeftiges binne die gemeentegrense voorsien, maar daar word ook op ‘n gereelde basis in die voedselbehoeftes van NG Welsyn voorsien.

Kombersprojek

Kombersprojek waar fondse in die gemeente ingesamel, komberse aangekoop en dan aan NG Welsyn geskenk word. Hierdie projek word aan die begin van elke winter geloods en die afgelope aantal jare is fondse ingesamel waarmee ons tussen 70 en 100 komberse per jaar aan NG Welsyn kan skenk.

Papierprojek

Papierprojek is ‘n fondsinsamelingsprojek waar gemeentelede ou koerante en papier kerk toe bring waar dit versamel word en dan aan ‘n papierherwinningsmaatskappy verkoop word. Inkomste word gebruik vir die ondersteuning van sendelinge in en buite ons landsgrense, tot so ver as Sjina.

Klereprojek

Gemeentelede word aangemoedig om hulle ongebruikte klere te skenk. Behoeftiges word gehelp en klere word verkoop
ter befondsing van gemeenskapsprojekte byv. NG Welsyn

Getuienis

Maandelikse geloofofferbydraes word aangewend om die volgende projekte te ondersteun:
            – Roodepoort Inner City (RICO)
            – Mosambieksending – 3 gemeentes
            – Sendelinge in Sjina
            – Youth with a mission

Biblioteek

Kom besoek gerus ons Christelike Biblioteek in die Kerksaal na die oggenderedienste, met uitstekende boeke en ‘n paar DVD’s en CD’s.

Sien al die nuutste nuus

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.

C. S. Lewis

Sluit Aan By Ons

Stuur aan ons ‘n e-pos om aan te sluit by enige  van die bogenoemde projekte.

[recaptcha]