Kontak2018-08-13T08:01:09+00:00

Adres

h/v Crane-, Hawk- en Pigeonstrate,
Horisonpark, Roodepoort.

Amper reg oorkant Horison
View Winkelkompleks, nou
bekend as “Village at Horizon”

Posadres

NG Horison-Noord
Posbus 5004, Horison,1730

Kontak

Tel: 011-766-2508 (08:00-13:00 weeksdae)
Kerkkantoor is op Maandae en Vrydae gesluit
e-pos: kerkkantoor@ngkhorison-noord.co.za 
Webwerf: www.ngkhorison-noord.co.za

Dienstye

Sondae
Kerk Tyd : 9:00 – 10:00

Katagese : 10:15 – 11:15

Oggenddiens – 09:00
Goeie Vrydag – 08:00 (Nagmaal)
Hemelvaart – 19:00
Kersdiens – 08:00
Oujaarsdiens – 18:00
Oujaarsbraai – 18:30
Pinksterbidure – 19:00
Week van gebed – 19:00

Kinderkerk – Vind  tydens oggenddiens plaas vir kinders van 4 jaar tot Graad 3.
Junior Kategese – (Graad 4 – 6) Sondae 10:15 – 11:15
Senior Kategese – (Graad 7-10) Sondae 10:15 – 11:15
Belydenisgroep – Sondae 10:15 – 11:15

Gesprekdiens (aande)  – In die kerksaal. Dienste word gehou in groeigroep formaat, maar alle lidmate is welkom. Begin tyd die hele jaar is 18h30. Kyk na jaarprogram.

Dienste word by die volgende instansies gehou :
Eden Aftreeoord
Ruimsig Aftreeoord
Kyk na jaarprogram.

Kom en aanbid en eer God saam met ons

[recaptcha]

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.

C. S. Lewis