Loading...
Kerkpersoneel2018-08-13T09:08:23+00:00
Connie Prinsloo
Connie Prinsloo(Administratiewe beampte)
Tel: 011-766-2508
Sell: 0799927258
E-Pos : kerkkantoor@ngkhorison-noord.co.za
Suzette van Zyl
Suzette van ZylKoster
Sel:084 516 0587
E-Pos : koster@ngkhorison-noord.co.za
Johan Swart
Johan SwartSaakgelastigde
Tel: 011-766-2508
Sel: 082-373-2973
E-Pos : saakgelastigde@ngkhorison-noord.co.za
Aron Mgonxo
Aron MgonxoKerkwerker
Johannes Monoto
Johannes MonotoKerkwerker
Evelyn Ferreira
Evelyn FerreiraOrrelis
Sel: 082 885 9845
E-Pos : evelyndanielferreira@gmail.com
KOM KUIER GERUS BY ONS DIE NAWEEK