Loading...
Meer oor ons2018-10-24T09:05:09+00:00

Ons Opdrag

Hierdie missie word bereik deurdat elke ligdraer….

L = LIEFDE teenoor God en sy Naaste beoefen,
I = IN DIENS van God staan,
G = Geestelik GROEI en daagliks toeneem in geloof,
D = Ware DISSIPELS van die Here is,
R = Hul goddelike ROEPING uitleef,
A = ANDERS as die wêreld en daarom sigbaar kind van God sal wees.

Ons Embleem

Hierdie gemeente van die Here wil graag die lig vir ons wêreld wees. Dit geld vir die wêreld so ver as wat God ons stuur en laat beweeg in ons omwandelinge, maar veral vir die omgewing waar Hy ons geplaas het om te woon, werk en ontspan. Daarom is die embleem ‘n Bybeltydse lampie op ‘n aardbol met die missie se akroniem LIGDRA daarby.

Gemeente Geskiedenis

Die gemeente het afgestig van Horison gemeente op 4 Augustus 1967 en die kerkgebou is opgerig op 26 Julie 1976. Jy het ‘n gepaste foto van die kerkgebou.

Geloof

Hoop

Liefde

Indien u graag u huwelik in ons gemeente wil laat voltrek, moet u asseblief die volgende vroegtydig doen:

  • Skakel met die Saakgelastigde vir die bespreking van die geboue en vir kennisname van die reëls van die kerkraad vir die gebruik van die gemeentelike eiendom. Die volledige lys van tariewe is by die kerkkantoor beskikbaar.
  • Kry die toepaslike vorm by die kerkkantoor en voltooi dit.
  • Skakel die Predikant, wie u verlang die huwelik moet bevestig en spreek ‘n datum met hom af. Hy sal met u reëlings tref vir huweliksgesprekke. Indien die datum sou verander, moet die reëlings ook met die kerkkantoor gewysig word. Laat asseblief ten minste ses weke toe vir die huweliksgesprekke.

Ons wil u graag ontmoet. Help ons deur asseblief ‘n Nuwe Intrekkervorm by die deure te neem, dit in te vul, terug te plaas in die kollektebordjies of terug te faks of stuur vir ons ‘n epos. Ons Gemeentegroei Departement sal dan binnekort met u kontak maak vir inskakeling by die gemeente se aktiwiteite. Die NUWE LIDMAATINLIGTING 2018 dokument kan ook hier afgelaai word.

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.

C. S. Lewis
KOM KUIER GERUS BY ONS DIE NAWEEK